KRĘGI W ZBOŻU​ FOTO I VIDEO Z DRONA

Kręgi w zbożu
Węgierki,
województwo wielkopolskie
2021

czas nagrania 07:04

Nieznani Artyści

Kręgi w zbożu
Nadarzyce, 
województwo wielkopolskie
2020

czas nagrania 03:52

Nieznani Artyści

Kręgi w zbożu
Orchowo,
województwo wielkopolskie
2020

czas nagrania 04:45

Nieznani Artyści

Kręgi w zbożu
w Wólce Orchowskiej pod Orchowem, 
województwo wielkopolskie
2019

czas nagrania 01:24